Enkele belangrijke afspraken

  • Iedere reactie na de behandeling alsook iedere verandering van medicatie, zonnepatroon, vakantieplannen of andere belangrijke factoren, moet gemeld worden.
  • Gelieve steeds 10 minuten voor uw eigenlijke afspraak aanwezig te zijn.
  • Voor de aanvang van uw eerste behandeling betaalt u éénmalig een waarborg van 40 EUR, die u integraal terugkrijgt na uw reeks behandelingen, op volgende voorwaarde: Gemaakte afspraken dienen stipt nagevolgd te worden.
  • U krijgt hiervoor een herinnering via sms en e-mail. Dit is een automatisch bericht en kan niet beantwoord worden. Indien U een afspraak niet kan nakomen, vragen wij U deze ten laatste 48u vooraf te annuleren bij uw schoonheidsinstituut. Indien U dit nalaat, zijn wij genoodzaakt 20 EUR van uw waarborg af te houden, tenzij u een doktersattest kan voorleggen.
  • Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u minstens de eerste 3 behandelingen laat uitvoeren per 6 weken, zonder interval.
  • Het is mogelijk dat uw Lasertherapeute uitzonderlijk vervangen zal worden door haar collega wegens ziekte, verlof of andere gegronde redenen.
  • De duur van de behandeling is afhankelijk van de te behandelen zone en de hoeveelheid haren. Onze lasertherapeutes trekken voldoende tijd uit om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Gelieve rekening te houden met behandelingen die door omstandigheden kunnen uitlopen en dus vertraging kunnen veroorzaken.

 

Website door rubenvaes.be | SEO door jakency | links